Allmän kurs med inriktning

ANSÖK HÄR !


Allmän kurs på Fridhem

På vår allmänna kurs läser du in hela eller delar av gymnasiet och/eller särskilda behörigheter du behöver för fortsatta studier. Samtidigt får du ägna dig åt någon av inriktningarna vi erbjuder. Studierna är på heltid.

Allmän kurs ges också på grundskolenivå och då läser man matte, Svenska, Engelska och Samhällskunskap. 

Ämnesstudier 
På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder. Under var och en av dessa perioder intensivläser du ett ämne för att under nästa period läsa ett annat ämne. Det gör att du som deltagare kan koncentrera dig på det ämne du valt tillsammans med din inriktning. I samråd med lärarna på skolan väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller bland alla andra kurser vi erbjuder.  

Inriktningar                                                                                                                                        

Hos oss kombinerar du ämnesstudierna med en inriktning. Du kan välja mellan Foto, Kultur, Högskoleförberedande, Måleri och formspråk eller Studieförberedande. Två av dagarna i veckan är vikt till din inriktning. Mer om varje inriktning finns att läsa under de olika rubrikerna.

Studier på Allmän kurs

På Fridhem läser du ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör vi tillsammans med dig upp en definitiv studieplan under startveckan. Vi gör också en värdering av dina tidigare kunskaper, så att de kan tillgodoräknas dig. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du välja andra kurser du är intresserad av.

Grundläggande behörighet 
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande Godkänd nivå (E) i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat de tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier på folkhögskola och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter 
Många högskoleutbildningar kräver också särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Hos oss finns goda möjligheter att läsa och klara behörigrighetsgivande kurser.

Följande kurser finns att välja bland läsåret 18/19:

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1 och 1b
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1 och 1b
Religion 1
Samhällskunskap 1a1 och 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Behörighetsgivande ämnen
Engelska 7
Matematik 2a
Matematik 3b

Naturkunskap 2
Samhällskunskap 2

Sociologi

Övriga valbara kurser

Antikens kultur och samhällsliv
Modern konst

Retorik

Kursutbudet förändras och förnyas varje år. Vilka kurser som ges styrs av deltagarnas intressen och önskemål.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra med tre halvsteg. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.

Studievägledning 
Du får hjälp och råd genom regelbundna, individuella samtal med din kontaktlärare. Skolan har även ett samarbete med Studie- och yrkesvägledare på Malmö Högskola.

 

Så går antagningen till

1. Antagningsintervju 
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare och linjeledare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju berätta om dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

2. Besked

Du får besked om du blivit antagen senast två veckor efter din intervju. Då ska du så snabbt som möjligt bekräfta din plats genom att meddela oss. Du ska också betala in 500:- som en förhandsbetalning på din kursavgift. Ska du bo på skolan är det också nu du går in på vår hemsida och bokar rum. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Om vi inte hör av dig förlorar du din plats två veckor efter att du fått din antagning.

3. Kursstart

I god tid innan kursen börjar får du ett brev från oss med allmän information om skolan, vad du behöver tänka på och känna till. Du får även ett välkomstbrev från din inriktnings- och kontaktlärare. Du får också besked om när du kan flytta in på internatet.

4. Välkommen!

När det är kursstart hälsar vi dig varmt välkommen till skolan och hoppas att du ska få ett fantastiskt år hos oss! 

 

Antagningskriterier för Fridhem Folkhögskolas Allmänna linje

Varje folkhögskola gör sin egen bedömning i antagningsprocessen utifrån vad den enskilde sökanden har för kunskapsbehov.

Det viktigaste för att bli antagen till Fridhem är att du i grunden är motiverad att studera allmän linje och har ett intresse för någon av de inriktningar som vi kan erbjuda. Dessutom bör du som sökande uppfylla minst ett av följande antagningskriterier:

  • Du saknar eller har bristfälliga kunskaper i gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen som gör dig behörig att läsa vidare inom högre studier.
  • Du saknar särskilda behörigheter för att kunna delta i en specifik teoretisk utbildning eller yrkesutbildning.
  • Du saknar slutbetyg från gymnasiet.
  • Du anser dig ha brister i att kunna använda dina kunskaper praktiskt och behöver färdigheter i att kunna organisera, planera, genomföra, använda och förmedla dina kunskaper på ett tillfredsställande sätt både självständigt och i grupp.
  • Du behöver omskola dig från tidigare vald inriktning till någon annan inriktning där det krävs nya förkunskaper för att komma vidare.
  • Du har tidigare inte lyckats med att ta ansvar för dina studier pga enskilda angelägenheter eller personliga hinder som du behöver lära dig att hantera på sådant sätt att du kan få tillträde till vidare studier.