Filmlinjen

ANSÖK HÄR !


På Fridhems filmlinje får du under två år lära dig att berätta med rörliga bilder. Vi vet att alla bär på egna historier, och under dina två år hos oss får du möjlighet att utforska filmmediet och lära dig att skildra dina berättelser på ditt sätt. Du arbetar framförallt praktiskt men även teoretiskt med filmens olika komponenter. Du som söker behöver inte ha sysslat med film tidigare men bör ha ett brinnande intresse för det filmiska berättandet. Utbildningen är genremässigt bred och en bra förberedelse för mer specialiserade utbildningar på film- och tv-området. Genom olika projekt får du lära dig grunderna i filmskapande och får jobba med allt ifrån regi och manus till foto, ljud, ljus, klippning, scenografi m.m. Vi har ett väl utvecklat samarbete med de andra kulturlinjerna på skolan och vi har också täta kontakter och samarbeten med filmbranschen i form av gästföreläsare, praktik och workshops.

Att studera film på Fridhem innebär att du ger dig själv två år att utvecklas som filmare. Alla filmlinjens deltagare bor på skolans internat vilket skapar en atmosfär där de lever och andas film tillsammans under veckans alla dagar. Tempot är högt och våra deltagare är motiverade och nyfikna på att lära sig mer. Vi är måna om att skapa en sammanhållen grupp där alla kan få plats och ta del av varandras olika erfarenheter. Det är högt i tak och vi anser inte att någon typ av uttryck är bättre eller sämre. Alla deltagare ska få möjlighet att hitta sitt sätt att berätta.

Varje år antas ca 16 nya deltagare till utbildningen och vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi vill att flera röster ska höras, fler historier berättas, och tror starkt på att ha en grupp där flera olika perspektiv kan finnas. Filmlinjens deltagare ska utvecklas tillsammans. 

Årskurs 1

Under ditt första år på filmlinjen får du lära dig grunderna i filmberättande, i vår teknik och i filmbranschens olika arbetspositioner. Detta lär du dig genom föreläsningar och workshop, men främst genom att jobba i olika praktiska projekt där ni gör film tillsammans i klassen, från idé till färdig film. 

Vi har ett tätt samarbete med teaterlinjen där deltagarna på de båda utbildningarna tillsammans utforskar filmskådespeleri och filmregi. Samarbetet mynnar under vårterminen ut i ett kortfilmsprojekt.

Årskurs 2

Under år två får du möjlighet att fördjupa dig i det som du har funnit intressant inom filmens värld. Upplägget är mer fritt och deltagarna uppmanas att driva sina egna filmprojekt. Deltagarna i årskurs två gör också ett gemensamt stort projekt i helklass. Du har även möjlighet att göra praktik.

Andra året innehåller också ett samarbetsprojekt tillsammans med filmlinjen på Skurups folkhögskola. Genom workshops lär sig deltagarna att skriva projektbeskrivningar och söka finansiering. Projektet avslutas med att deltagarna får pitcha sina projekt för representanter från Film i Skåne, Filmcentrum Syd och BoostHbg. Det är en chans att få pitcha ett projekt i skarpt läge, och också en möjlighet att få presentera sig för filmbranschen i Skåne.


Filmarbetarlinjen

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen. Du går då i samma klass som andra årsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 3-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

LÄRARE

Caroline Eriksson och Gustav Annerblom Kontaktlärare

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 23 april 2019
(ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag).

Den sökande ska skicka in en filmidé och ett personligt brev. Det är dessa två texter som utgör grunden för vilka som kallas till inträdesprov. Du får mer information om skolan, Filmlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan

Inträdesprov 20 maj 2019

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 250kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Filmidén
På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga berättandet och vi letar därför efter filmidéer som berättas med egen röst eller ingång och som känns angelägna. På max 2000 tecken önskar vi att du berättar din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan exempelvis kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, novellfilm eller mokumentär.

Personligt brev
I det personliga brevet, på max 2000 tecken, bör framgå vem du är, varför du vill gå på filmlinjen på Fridhem, vilka historier som du vill berätta/intresserar dig och vilka egenskaper som du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass.

De som kallas till inträdesprov får under en heldag utföra tre prover och en intervju. De får också en presentation av utbildningen, visning av filmer som gjorts under året och en rundvandring på skolan. De sökande uppmanas under början av provdagen att skaffa sig information om utbildningen genom att fråga lärare och deltagare så mycket som möjligt. För oss är det lika viktigt att den sökande också väljer oss och känner att det här är en utbildning hen vill gå.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för det filmiska berättande. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet

Vi tillämpar inte kvotering, men eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prestationer på de fyra stationerna. Detta tillsammans med de inskickade dokumenten utgör grunden för de diskussioner vi för om den grupp som vi sedan faktiskt tar in på utbildningen.

 

Fakta 

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Filmlinjen har plats för 16 studerande i årskurs 1 och 16 i årskurs 2. 

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till våra lokaler, redigeringsrum, bio, ljudstudio, bibliotek och annan teknisk utrustning dygnet runt.
 

Internat 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Information om inträdesprovet till Filmlinjen
Ladda ner fil