Fridhems Musiklabb

ANSÖK HÄR !

Fridhems Musiklabb

 

Fridhems Musiklabb är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik och vill utveckla din individuella musikaliska röst. Utbildningen riktar inte in sig på en viss genre eller vissa instrument utan utgår från musik som ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former.  

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oberoende av din musikaliska bakgrund så är det centrala i utbildningen ditt uttryck och det du vill förmedla med din musik.

En stor del av undervisningen sker i projekt eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Tillsammans jobbar vi med den kreativa processen och projektskapande, hur man formar ett projekt från idé till färdigt resultat. Samarbeten sker med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. 

Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops och masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att deltagarna ska träna på att bli sin egen coach och driva sin egen utveckling.

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter.

 På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Innehåll

Huvudsakligt fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition / Låtskrivning

Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi går genom olika sätt att komponera och blandar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman. Som verktyg använder vi teori, gehör, rytm, metrik, improvisation och arrangering för att skriva och utveckla kompositionerna. Kreativ verkstad och musikskapande i olika kontext som foto, film, teater m.m. Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer och komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet. 

Scenisk framställning

Vi framför vår musik på olika vis och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling och att undanröja hinder för vår kreativitet. Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt, som du väljer själv. Uppföljning och coachning till detta sker löpande under båda terminerna och redovisas i slutet av läsåret.

Entreprenöriella kompetenser

I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art, entrepreneurial learning in arts. I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och driva den egna utvecklingen. Kunskap om att strukturera sin tid, sitt övande, komponerande m.m. Vi övar även på att beskriva sin musik och sina projekt i olika sammanhang. Marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, enskild firma, förening etc.

Studioteknik

Grundläggande studioteknik, med inspelning, mixning m.m. Kan fördjupas vid intresse. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Lärare

Emeli Ek är kontaktlärare för Fridhems Musiklabb.
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 mars 2020. (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)

Du kommer att kallas till provdag, exakt tid får du när du skickat in din ansökan. Du får mer information om skolan, Fridhems Musiklabb och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Inträdesprov 21-22 april 2020

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 250kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Ansökan gör du digitalt på vår hemsida.

  • Bifoga ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför din egenskrivna musik.

  • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör det framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Fridhems Musiklabb och vad du kan bidra med till gruppen.

  • Om du har problem med att ladda upp filmfilen via Schoolsoft, så mejla in den till info@fridhemsfolkhogskola.se

  • Kom ihåg att märka filen tydligt med namn och Fridhems Musiklabb!

Du som kallas till inträdesprov får under en heldag utföra tre prover och en intervju.

  • Du får spela upp/framföra din musik inför en jury. Max 15 min.  

  • Du får göra ett rytmikprov och ett praktiskt gehörsprov

  • Intervju

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Musiklabb är 1-årig och har plats för 18-20 studerande.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio med ProTools, musikdatorer med bl a Logic, Ableton Live, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!