Allmän kurs med inriktning Projektledning/Event

ANSÖK HÄR !

Sök Kulturinriktning på Allmän kurs och låt dig inspireras av kulturens fantastiska värld! Lär dig upptäcka och använda kulturella uttrycksformer för välbefinnande och lärande!

 Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt inspireras av kultur i olika former,
  • lära dig använda kultur i syfte att främja lärande och hälsa,
  • fördjupa dina kunskaper kring kulturella uttrycksformer och upptäcka nya uttryckssätt,
  • tillbringa ett läsår i en kreativ miljö tillsammans med andra kulturintresserade?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med kulturinriktning! Du behöver inte ha några förkunskaper kring kulturutövande och inte heller någon vana av att ta del av kultur. Däremot bör du ha en nyfikenhet och ett engagemang av kultur i olika former.  Du behöver ha ett driv att lära dig nya saker och att utveckla kunskaper i såväl estetiska lärprocesser som kulturella hälsofrämjande aktiviteter.

Under kursen fokuserar vi på att se värdet av att omge oss med kultur, på att skapa multimodala berättelser och på hur man kan engagera och motivera människor med kultur. Vi börjar med att resonera kring kulturbegreppet och ser hur det kan ta sig uttryck i olika tider och olika kulturer. Vi fortsätter sedan med att bekanta oss med och inspireras av olika kulturella uttrycksformer och samtalar kring hur de påverkar oss. Vi ser hur kultur kan användas som maktmedel och vara en del i olika demokratiprocesser i samhället.  Du lär dig också att driva egna kulturprojekt och planera utställningar, workshops eller dyl.

Under kursen varvas teori och praktik och du kommer att komma i kontakt med allt från pedagogiskt drama och litteratur till fotografering och skapande verkstad. Vi åker också på en studieresa i kulturens tecken under våren.

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg som hjälper dig att driva egna kulturprojekt, och som du kan använda inom både studier och yrkesliv oavsett vilka val du kommer göra i framtiden.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Kontaktlärare: anders.clevestad@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se