Kursdeltagare

Folkhögskolan ger dig bildning och våra kurser har en konkret koppling till det samhälle vi verkar i. Vi jobbar hårt för att ge dig som kursdeltagare ett studieinnehåll med högsta möjliga kvalitet. Du får helt enkelt en utbildning eller kurs du har nytta av. Antingen i dina fortsatta studier eller som en förberedelse för jobb. Men det stannar inte med det, folkhögskolan är också en studieform som erbjuder mer.

Folkhögskolans arbetsformer och hela miljön med internatboende och social samvaro ger rika möjligheter till utveckling och stimulans. Genom att undervisningen sker i små grupper skapas ett klimat där det är lätt att formulera sig och framföra sina synpunkter. Folkhögskolornas pedagogiska kunskaper om hur studiesituationen kan anpassas efter deltagarnas behov har resulterat i en unik och uppskattad kursverksamhet.

Om du väljer att studera på Fridhems folkhögskola får du något mer än bara skola. Vi tycker att det skall vara roligt och trivsamt att studera. Man skall både lära och utveckla sig. Vi planerar kurser och innehåll efter skolans egna mål och efter deltagarnas intressen och behov.

Kunskap som räcker längre

Många studieformer är helt inriktade på vad man uppnår efter avklarade studier i form av poäng och betyg. Hos oss är resan dit lika viktig. Det viktigaste på folkhögskola är samtalet. Den som förväntar sig långa monologer av våra lärare får tänka om. Det är med hjälp av dialog och förmågan att lyssna som vi bygger vår kunskap – inte med centrala läroplaner. Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil. Det ger oss möjlighet att se varje studerande som en medskapande resurs. Att ta vara på just din erfarenhet, möta dig där du står just nu. Det ger kunskap som räcker längre, som leder till personlig utveckling

Lektioner utan tak

Vi tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – en helhet och en pedagogisk miljö, snarare än fyrkantiga undervisningsmetoder. Visst sitter vi i lektionssalar, men inte hela tiden. Ibland väljer vi andra stimulerande miljöer. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga. Speciellt för folkhögskolan är också våra små och sammanhållna studiegrupper. Vi studerar ofta ämnesövergripande i projektform och utgår då från dina behov, förkunskaper och erfarenheter.

Plats för alla

En del kompletterar luckor från tidigare skolbakgrunder. Andra förbereder sig för inträdesprov och bygger ut sin portfölj eller skaffar behörighet för högskola. Nästan alla som gått på en folkhögskola kan vittna om något ännu värdefullare. Möjligheten att få nya insikter, växa personligt tillsammans med andra. Folkhögskolan betyder tid för eftertanke, tid att hitta din egen plats

På dessa sidor kan du läsa om alla möjligheter och även vilka förpliktelser du har på Fridhems folkhögskola. Välkommen till oss!